@ غریزه جنسی

به‌زودی این سایت تعطیل و بیشتر محتویات آن به بخش کانون مهرورزی سایت درر منتقل خواهد شد.

تعریف غریزه جنسی

انسان هنگام تولد در راستای ارضای نیازهای جنسیِ خود از یک توانایی و نیروی ذاتی برخوردار است که او را به فعالیتِ معینی وادار می‌کند و به آن نیروی نهفته، غریزه جنسی گفته می‌شود.

در اینکه این غریزه از چه زمانی در انسان پدید می‌آید، اختلافاتی وجود دارد و نظر صحیح این است که این غریزه از همان کودکی همراه انسان می‌باشد.

دیدگاه‌های متفاوت درباره غریزه جنسی

یکی از غریزه‌های نیرومند و مهم در انسان، غریزه جنسی است که زمینه‌ساز بقاء نسل بوده و هدایت صحیح آن، موجب آرامش و آسایش روحی و جسمی انسان می‌باشد. اسلام نیز با اهتمام فراوان، در رابطه با این غریزه طبیعی دستورات زیادی بیان فرموده است؛ اما گروهی به افراط و گروهی به تفریط کشیده شده‌اند.

غریزه جنسی مرد و زن

تفریط: برخی مانند راهبان مسیحی و مرتاضان بودایی به‌ظاهر دنیاگریز شده و غریزه جنسی را غریزه‌ای منفور و پست قلمداد کرده‌اند. ایشان ترک ازدواج و نداشتن رابطه زناشویی را جزو افتخارات و فضایل خود می‌پندارند و تارک شهوت را نتیجه تزکیه نفس می‌دانند!

افراط: عده‌ای در زمینه تبعیت از شهوت، آزادی کامل را پیش گرفته و قائل به این هستند که انسان‌ها باید غرایز جنسی خود را آزادانه ارضا کنند و در لذت‌جویی و شهوت‌رانی کاملا آزاد باشند و اعمال محدودیت در این زمینه را موجب ابتلا به بیماری‌های روحی روانی می‌انگارند. و از همین رو این دسته استمنا و هم‌جنس‌بازی را عملی طبیعی می‌شمرند!
ایشان بر اساس همین دیدگاه، در مقام تربیت فرزند، بیدارسازی غریزه جنسی و شناخت آلت تناسلی و آموزش راه‌های بهره‌گیری و لذت‌جویی را در سبد آموزشی خود قرار می‌دهند.

اعتدال: اما اسلام (که دین اعتدال در همه زمینه‌های تکامل بشری است) دستور به رعایت اعتدال می‌دهد و با دستورات دقیق خویش، این غریزه مهم انسانی را مدیریت می‌کند.
اسلام از طرفی پاسخ‌دادن به این نیاز طبیعی بشر را بد ندانسته و هیچ‌گاه مسلمانان را به‌سمت رهبانیت و ترک شهوات و لذت‌های دنیوی سوق نداده و به سرکوبی غریزه جنسی توصیه نکرده است، بلکه دوری‌جویی از نیازهای جنسی و جسمی را ناپسند شمرده است.

و از طرفی یک‌سری محدودیت‌های معقولی برای بهره‌بردن‌های جنسی قرار داده تا مردم مهارگسیخته به این امر دامن نزنند و به نتیجه زیان‌بار غوطه‌ورشدن در امیال جنسی مبتلا نشوند.

ازدواج، تنها راه صحیح ارضای نیازهای جنسی

اسلام ازدواج (دایم و موقت) را تنها راه تخلیه نیازهای جنسی معرفی کرده است و هرگونه ارضای جنسی غیر از ازدواج را انحراف می‌داند. لذا در اسلام، زنا، لواط، مساحقه و استمنا و استشها از گناهان بزرگ شمرده شده و علاوه بر پیامدهای اجتماعی، برای هرکدام یک‌سری عقوبت‌هایی وضعی یا تکلیفی در نظر گرفته است.

حال که راه صحیح ارضای جنسی، منحصر به ازدواج است، در پست‌های آینده به توضیح راه‌های غلط و راه‌های جلوگیری از انحرافات جنسی می‌پردازیم.

اگر نیازهای جنسی جامعه از طریق شرعی و قانونی تأمین نشود، ما در آینده شاهد انقلاب جنسی و یک نوع آنارشیسم و فرار از حدّ و مرزهای جنسیتی و آزادی در روابط جنسی خواهیم بود، چنانچه الآن نیز کم‌وبیش شاهد آن هستیم! پس باید با دید بازتری به این مسئله نگاه کرد.

منبع: اسلام و تعلیم و تربیت، تربیت جنسی در اسلام و…

951023

نوشته‌های هم‌سو

پاسخ دهید