@ پیامدهای شرعی زنا، لواط، مساحقه، استمناء و استشهاء

به‌زودی این سایت تعطیل و بیشتر محتویات آن به بخش کانون مهرورزی سایت درر منتقل خواهد شد.

تذکر مهم

توجه داشته باشین که احکام شرعی گاهی اوقات ظرافت‌های خاصی دارن که اگه موضوعِ مسئله کمی تغییر کنه، حکم هم متفاوت میشه.

ازاین‌رو در مسائل مهم و حیاتی، به متن رساله و دانسته‌های خودتون اکتفا نکنین؛ بلکه پیش از هر اقدامی، حکم شرعی اون رو از کارشناسان احکام شرعیه بپرسین تا با حکمِ غیرقابل‌تغییر مواجه نشین.

حکم شرعی زنا

حکم زنا با زن شوهردار

حرام ابدی می‌شوند؛ امام، بهجت
بنابر احتیاط واجب؛ حرام ابدی می‌شوند؛ خویی، سیستانی، وحید، تبریزی
حرام نمی‌شوند؛ فاضل، مکارم، زنجانی

حکم زنا با زنی که در ایام عده است

در عده طلاق رجعی: حکمش مثل حکم زنا با زن شوهردار هست

در عده طلاق بائن و عده عقد موقت و عده وفات:

می‌توانند ازدواج کنند؛ امام، خویی، سیستانی، تبریزی، وحید، فاضل، بهجت
به‌احتیاط واجب حرام می‌شوند؛ مکارم

زنا با خاله یا عمه

پیش از عقد: اگه پسری با خاله یا عمه خودش رابطه جنسی داشته باشه، بنابر احتیاط واجب نمی‌تونه با دخترِ همون خاله و عمه ازدواج کنه؛

پس از عقد: اگه مردی بعد از عقدِ دخترخاله یا دخترعمه، با مادرش ارتباط نامشروع داشت، کار حرامی انجام داده؛ ولی باعث باطل‌شدن عقدشون نمی‌شه.

  • و در این مسئله فرقی بین دخول قُبُلی و دُبُری نیست، یعنی تفاوتی نداره که از راه جلو یا پشت با خاله یا عمه خود دخول داشته باشه؛
  • اگه فقط معاشقه صورت گرفته باشه و دخول انجام نشده باشه، کار حرامی کردن ولی حکم بالا رو نداره.

معنای احتیاط واجب

حکم شرعی لواط

حکم لواط با پسر بالغ و غیربالغ

لواط کننده لواط دهنده حکم
بالغ غیربالغ بنابر فتوا، مادر و دختر و خواهر لواط‌شونده بر لواط‌کننده حرام می‌شود.*
بالغ بالغ بنابر احتیاط واجب، مادر و دختر و خواهر لواط‌شونده بر لواط‌کننده حرام می‌شود.
غیربالغ غیربالغ بنابر احتیاط واجب، مادر و دختر و خواهر لواط‌شونده بر لواط‌کننده حرام می‌شود.
غیربالغ بالغ بنابر احتیاط واجب، مادر و دختر و خواهر لواط‌شونده بر لواط‌کننده حرام می‌شود.**

*: یعنی شخص فاعل نمی‌تونه با مادر یا دختر یا خواهر مفعول ازدواج کنه.

**: این احکام مربوط به زمانی است که یقین داشته باشن که دخول گرچه به بعضی از حشفه(کلاهک سر آلت مرد) محقق شده.

تذکر: این حکم پس از عقد نیز جاری است، یعنی اگه شحصی بعد از ازدواج با دختری، با پسر یا پدر یا برادر زن خودش لواط کنه، بنابر احتیاط واجب همسرش بهش حرام می‌شه و باید از هم جدا بشن.

معنای بلوغ پسران و دختران


حکم شرعی مساحقه

مساحقه و ارتباط جنسی دو زن با یکدیگر، عملی حرام هست؛ ولی حکم وضعی نداره.


حکم شرعی استمنا

استمنا و خودارضایی پسرها و مردان، عملی حرام هست؛ ولی حکم وضعی نداره.


حکم شرعی استشها

استشها و خودارضایی دخترها و خانم‌ها، حرام هست؛ ولی حکم وضعی نداره.

950918

پاسخ دهید