خونی که خانم می‌بیند، در چه صورتی پریود می‌باشد؟

به‌زودی این سایت تعطیل و بیشتر محتویات آن به بخش کانون مهرورزی سایت درر منتقل خواهد شد.

این جدول بر اساس فتوای آیة‌الله سیستانی می‌باشد، نظر سایر مراجع در آینده درج می‌شود. ان‌شاء‌الله

عادت وقتیه داخل ایام عادت* به‌محض دیدن خون، باید حکم حیض را پیاده کند.
یکی دو روز زودتر** مانند قبلی
دیرتر از انتهای عادت*** اگر خون ویژگی حیض را دارد حیض است
اگر ویژگی حیض را ندارد اگر می‌داند تا سه روز ادامه دارد، حیض است
اگر شکّ دارد، باید به‌احتیاط واجب بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند
عادت وقتیه عددیه در تمامی حالات مانند قبلی
 عادت عددیه ←←←←← اگر خون ویژگی حیض را دارد  حیض است
اگر ویژگی حیض را ندارد  اگر می‌داند تا سه روز ادامه دارد، حیض است
 اگر شکّ دارد، باید به‌احتیاط واجب بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند
مبتدئه در تمامی حالات مانند عادت عددیه
مضطربه در تمامی حالات مانند عادت عددیه
ناسیه در تمامی حالات مانند عادت عددیه

* مثلا خانمی که عادتش از اول ماه شروع می‌شده و معمولا تا پنجم یا ششم یا هفتم طول می‌کشیده است، در هر یک از هفت روز اول ماه خون ببیند، قاعدگی محسوب می‌شود.

** به‌گونه‌ای که در عرف بگویند عادتش را پیش انداخته است.

*** مثل اینکه معمولا تا بیشتر از هفتم ماه نمی‌دیده، اما اکنون تا روز هفتم پاک بوده و روز هشتم یا نهم لکه خونی مشاهده کرده است. و همچنین است اگر بیش از دو روز، زودتر از ایام عادت ببیند.

نوشته‌های هم‌سو

پاسخ دهید