حکم عقد زن شوهردار یا زنی که در ایام عده است

تذکر مهم

توجه داشته باشید که احکام شرعی گاهی اوقات ظرافت‌های خاصی دارد که اگر موضوعِ مسئله اندکی تغییر کند، حکم نیز متفاوت خواهد بود.

ازاین‌رو در مسائل مهم و حیاتی، اکتفا به متن رساله و محفوظات خود نکنید؛ بلکه پیش از اقدام، حکم شرعی آن را از کارشناسان احکام شرعیه بپرسید تا با حکمِ غیرقابل تغییر مواجه نشوید.

احکام زنا با زن شوهردار و زنا با زنی که در ایام عده است را در این پست بیان کردیم، حال اگر شخصی زن شوهردار یا زن در عده را فقط عقد کند، یا اینکه ابتدا عقد کند سپس با او رابطه جنسی داشته باش، حکمش اینچنین می‌باشد:

حکم عقدکردن زن شوهردار

می‌دانسته که آن زن شوهر دارد:

همین‌که علم به موضوع* داشته باشد، موجب حرمت ابدی می‌شود. امام، سیستانی، مکارم، فاضل

اگر علم به موضوع و حکم** داشته‌اند، حرام ابدی شده‌اند. خویی، وحید، تبریزی

نمی‌دانسته که شوهر دارد:

اگه نکته‌ای تو ذهنتون هست که توی این پست نیست، می‌تونین به‌نام خودتون در تکمیل این نوشته به اتاق‌خواب کمک کنین.

اگر رابطه جنسی داشته‌اند، با یکدیگر حرام ابدی شده‌اند. امام، خویی، سیستانی، وحید، تبریزی، بهجت

——————————

* علم به موضوع یعنی اینکه می‌دانسته آن زن شوهر دارد. پس بنابر این دیدگاه، اگر مردی بداند که زنی شوهر دارد و باوجوداین او را به عقد (دائم یا موقت) خود در آورد، به‌صرف خواندن عقد با او حرام ابدی می‌شود، اگرچه نداند که عقدکردن زن شوهردار جایز نیست.

** علم به حکم یعنی می‌دانسته که زن شوهردار را نمی‌تواند به عقد خود در آورد. بنابر این دیدگاه، اگر مردی بداند که این خانم شوهر دارد، ولی گمانش بر این باشد که می‌تواند با زن شوهردار (مثلا برای گفتگو) محرم شود، عقدش باطل است ولی با آن زن حرام ابدی نشده است.


 

حکم عقدکردن زنی که در ایام عده است

اگر زنی در ایام عده باشد (هر یک از انواع عده)، و مردی او را عقد کند، چند حالت دارد:

اگر زن یا شوهر، حکم و موضوع را بدانند: با یکدیگر حرام ابدی می‌شوند.

در صورتی که هر دو، حکم یا موضوع را ندانند:

اگر در مدت عده نزدیکی صورت گرفته، حرام ابدی شده‌اند.

اگر در مدت عده، رابطه جنسی نداشته‌اند، فقط عقدشان باطل است و حرام ابدی نشده‌اند.

——————————

برای روشن‌ترشدن این مسئله، صورت‌های مختلف آن را در جدول زید ببینید:

به‌زودی…

نوشته‌های هم‌سو

پاسخ دهید