@ ازدواج با زنا چه فرقی دارد؟

به‌زودی این سایت تعطیل و بیشتر محتویات آن به بخش کانون مهرورزی سایت درر منتقل خواهد شد.

پرسش: فرق ازدواج با زنا چیست؟ وقتی دو نفر همدیگه رو دوست دارن و شرایطشون با هم سازگاره، چه لزومی داره که حتما یه نفر براشون عقد بخونه؟

پاسخ: ارزشمندبودن الفاظ

همه عقلا برای الفاظ و کلمات ارزش قائل هستند و در محاورات و امور روزمره روی آن حساب باز می‌کنند؛ زیرا این خودِ الفاظ نیستند که ارزشمندند؛ بلکه چون الفاظ، گویای مراد و مقصودِ متکلم هستند و غرض و هدف او را ابراز می‌کنند، معتبر هستند.ازاین‌رو اگر شخصی در خواب سخنی بگوید، مردم به گفته او اعتنا نمی‌کنند.

شاهد بر ارزش‌داشتنِ الفاظ این است که مثلاً اگر شخصی وارد ابزارفروشی شود و بدون اینکه به فروشنده چیزی بگوید، انبردستی را بردارد و برود بیرون، طبیعتاً فروشنده فریاد خواهد کشید که: «آی آقا، اون انبردست رو کجا می‌بری؟»

اما اگر بگوید: «من این انبردست را از شما می‌خرم و الآن پولش را برایتان می‌آورم»، در این حالت فروشنده اعتراضی نخواهد کرد و به او اجازه می‌دهد که انبردست را ببرد و پولش را بیاورد. در هر دو حالت یک عمل انجام شد، با این تفاوت که در حالت دوم، الفاظ، جلوی اعتراض فروشنده را گرفت.

پرسش: درست است که الفاظ اعتبار دارند و بیان‌گر مقصود گوینده هستند؛ اما دو نفر که با یکدیگر رابطه نامشروع دارند نیز با یکدیگر سخن می‌گویند و رضایت قلبی بر رابطه جنسی دارند!

پاسخ: مهم‌بودن نوع الفاظ

همان‌گونه که عقلا برای هر عملی لفظی قرار داده و وضع کرده‌اند، شارع مقدس نیز الفاظ خاصی را در شرایط خاصی موجب محرمیت قرار داده است.

مثلاً در همان مثال بالا، اگر به فروشنده بگوید: من این را می‌خرم؛ ولی انبردست را ببرد و کارش که تمام شد برگرداند و بگوید: منظورم این بود که امانت می‌گیرم و برمی‌گردانم! طبیعی است که فروشنده اعتراض خواهد کرد که: بنده خدا، کجای عالم برای امانت‌گرفتن از واژه خریدن استفاده می‌کنند؟ تو می‌بایست می‌گفتی: امانت می‌برم یا عاریه می‌خواهم یا لااقل می‌گفتی چند لحظه دیگر برمی‌گردانم، تا من بدانم که کدام انبردست را به تو بدهم.

اسلام نیز برای ایجاد محرمیت بین مردان و زنان مسلمان روش خاصی قرار داده است؛ چنانچه در سایر ادیان نیز کیفیت خاصی وجود دارد. شما به آمریکا نیز بروید می‌بینید که روابط جنسی بین برخی افراد را قانونی دانسته و برای رابطه‌شان احترام قایل هستند و برخی را غیرقانونی می‌دانند و رابطه‌شان را نوعی هرزگی و بی‌شخصیتی به‌حساب می‌آورند. و در نتیجه، مردانی که از همان روش خاص برای خود همسر گزیده‌اند، اگر کسی به همسرشان متعرض شود، غیرتی می‌شوند و از ناموس خود دفاع می‌کنند، برخلاف کسانی که رابطه‌شان غیرقانونی است، که به‌محض مواجهه با مشکل و خطر، دست از یکدیگر کشیده و شانه از بار مسئولیت‌ها خالی می‌کنند.

نوشته‌های هم‌سو

پاسخ دهید