@ شرایط خواندن عقد ازدواج؛ دائم و موقت

به‌زودی این سایت تعطیل و بیشتر محتویات آن به بخش کانون مهرورزی سایت درر منتقل خواهد شد.

شرایط صحیح‌بودنِ صیغه عقد، در ازدواج دائم و موقت

 1. به‌احتیاط واجب، به عربی صحیح خوانده شود و اگر زوجین نمی‌توانند به عربی بخوانند به زبان خودشان بخوانند؛ البته باید با لفظی خوانده شود که همان معنای صیغه عربی را برساند؛
  • به‌احتیاط مستحب به عربی بخوانند. شبیری
  • اگر الفاظ عقد اشتباه خوانده شود، عقد باطل می‌باشد و رابطه همسری ایجاد نمی‌شود.
 2. قصد انشاء داشته باشند، نه اخبار؛
  • باید دقت داشت که اِخبار و اِنشاء با یکدیگر متفاوت است، ما در فارسی گاهی به دوستمان می‌گوییم: «این وسیله را خریدم» و منظورمان اخبار است، یعنی اینکه به مخاطب خبر بدهیم که آن را خریده‌ایم، و گاهی به فروشنده می‌گوییم: «این وسیله را خریدم» و منظورمان انشاء است، یعنی می‌خواهم که این جنس مال من باشد. در عقد ازدواج نیز زن با گفتنِ صیغه ایجاب، می‌خواهد خود را به عقد مرد در آورد و مرد با گفتن صیغه قبول، زوجیت او را می‌پذیرد.
 3. شخصی که صیغه عقد را می‌خواند (مرد و زن یا وکیل ایشان)، «عاقل و بالغ» باشد؛
 4. هنگام خواندن صیغه عقد، دقیقا مشخص باشد که کدام دختر به عقد کدام پسر در می‌آید؛
 5. زن و مرد هر دو قلباً راضی به این عقد و ازدواج باشند و اجباری در کار نباشد.
  • در ازدواجِ دختر باکره(دوشیزه)، اجازه پدر یا پدربزرگ پدری شرط است، اگرچه دختر، رشیده باشد و بتواند مصلحت خود را تشخیص بدهد.
   • دختری که پرده بکارت او از طریق غیر ازدواج (مانند ژیمناستیک یا زنا یا…) برداشته شده باشد، باکره محسوب می‌شود.
   • اگر همسر مناسبی برای دختر پیدا شود که از نظر عقل و شرع همتای او باشد، ولی پدر بی‌جهت با ازدواج ایشان مخالفت کند، اجازه‌اش شرط نیست.

برای درخواست اجرای صیغه عقد می‌توانید از فرم موجود در این صفحه استفاده کنید.

نوشته‌های هم‌سو

پاسخ دهید