@ لوازم عقد ازدواج؛ دائم و موقت

به‌زودی این سایت تعطیل و بیشتر محتویات آن به بخش کانون مهرورزی سایت درر منتقل خواهد شد.

بعد از خوانده‌شدن عقد ازدواج، این امور برای دختر پیش می‌آید:

 1. دختر در عقد پسر در می‌آید و فسخ و به‌هم‌خوردنِ رابطه زوجیت فقط به‌دست پسر خواهد بود؛
  • در ازدواج دائم، برای پایان‌یافتن زوجیت باید مرد همسرش را در حضور دو مرد عادل طلاق بدهد؛
  • در ازدواج موقت، پایان‌یافتن محرمیت بین مرد و زن به دو صورت ممکن است:
   • یک: مدت زمان عقد موقت تمام شود؛
   • دو: مرد بقیه مدت را به زن ببخشد.
 2. دختر تا آخر عمر با پدرِ مردی که به عقد او در آمده، محرم می‌شود (و فرقی بین ازدواج دائم و صیغه موقت نیست)؛
 3. دختر تا آخر عمر با پسرهای مردی که به عقد او در آمده محرم می‌شود (و فرقی بین ازدواج دائم و صیغه موقت نیست).

بعد از خوانده‌شدن عقد ازدواج، این امور برای پسر پیش می‌آید:

 1. پسر موظف است هر زمان دختر مهریه‌اش را مطالبه کرد، به او بدهد؛
 2. پسر تا آخر عمر با مادرِ خانمی که عقد کرده، محرم می‌شود (و فرقی بین ازدواج دائم و صیغه موقت نیست)؛
 3. پسر تا آخر عمر با دخترِ خانمی که عقد کرده، محرم می‌شود.

نوشته‌های هم‌سو

پاسخ دهید