@ سنّ مناسب برای ازدواج، چند سال است؟

به‌زودی این سایت تعطیل و بیشتر محتویات آن به بخش کانون مهرورزی سایت درر منتقل خواهد شد.

سن مناسب ازدواج پسرها و دخترها

سن مناسب برای ازدواجسن ازدواج با توجه به شرایط و موقعیت افراد، متفاوت است؛ مثلا در مناطق گرمسیر، به‌جهت بلوغ جنسی زودتر و نیز در مناطق روستایی به‌جهت ساده‌تر بودن زندگی، سن ازدواج پایین‌تر است.
زمان ازدواج، به شرایط «مادی، بلوغ شرعی و جنسی و فکری، استقلال فکری، ثبات عاطفی و قدرت مدیریت بحران‌ها و مشکلات» بستگی دارد. [دوره نوجوانی (۱۲ تا ۱۸سالگی) دوره شدت عواطف است و احتمال اینکه تصمیمات بر اساس عواطف و غیرعقلانی باشد زیاد است]

منبع: گلبرگ زندگی

950515

نوشته‌های هم‌سو

پاسخ دهید