روش فسخ (در صیغه عقد موقت) و طلاق (در عقد دائم)

همین‌طور که در «دانستنی‌های لازم پیش از عقد ازدواج موقت» نوشتم، به‌هم‌زدن و فسخ عقد ازدواج، چه دائم چه موقت، فقط به‌دست مرد است. البته روش طلاق و فسخ کاملاً متفاوت است.

روش طلاق‌دادن زن در عقد دائم

  • مرد باید صیغه طلاق را جاری کند؛
  • زن نباید در ایام عادت ماهیانه(پریود) باشد؛
  • باید حتما دو مرد عادل شاهد و گواه بر طلاق باشند؛
  • و خلاصه شرایط سختی دارد که فعلاً در این پست مدّنظر من نیست.

روش فسخ عقد زن در صیغه موقت

اما در عقد موقت کافی است که مرد بقیه مدت را به زن ببخشد؛ مثلا به او بگوید: «خانم فلانی من باقیمانده مدت عقد موقتمان را به خودتان بخشیدم»، اگر این عبارت را همراه با نیت و تصمیم بر فسخ بر زبان جاری کند، از آن لحظه به بعد آن دو با یکدیگر نامحرم و حرام هستند، پس:

  • زن می‌تواند از آن لحظه عده نگه دارد و پس از گذشت ایام عده، با شخص دیگری ازدواج کند؛
  • و اگر بخواهند همان دو نفر دوباره باهم باشد، باید صیغه عقد را دوباره بخوانند.

نکته: هنگام اجرای فسخ، لازم نیست زن حضور داشته باشد، پس مرد می‌تواند بگوید: «باقیمانده مدت عقد خانم فلانی را به خودش بخشیدم»، سپس به او اطلاع دهد. در این صورت مدت‌زمانِ عده خانم، از زمان فسخ شروع می‌شود، نه از زمانی که مرد به او خبر می‌دهد.


هرگونه سؤال یا ابهام درباره این موضوع را فقط از طریق دیدگاه‌های همین پست مطرح کنید.

نوشته‌های هم‌سو

پاسخ دهید