آداب و شرایط و خرافات عقیقه
مفید و مختصر بخوانید

آداب و خرافات عقیقه برای فرزند

دعای هنگام عقیقه‌کردن چیست؟ آیا استخوان گوسفند باید دفن شود؟ چه کسانی نباید از گوشت عقیقـه بخورند؟ قطعاً دوست دارید از آثار و فواید عقیقه برخوردار شوید، پس پیش از عقیقـه‌کردن این پست را بخوانید… عقیقه چیست و چه فایده‌ای دارد؟ یکی از مستحبات تأکیدشده، عقیقه است و بعضی علما بر اساس برخی روایات، آن […]

estekhareh
مفید و مختصر بخوانید

آداب و انواع و روش استخاره با قرآن و تسبیح

چه زمانی می‌توانم برای کارهایم استخاره بگیرم؟ استخاره پس از استشاره هنگامی که می‌خواهید کاری را انجام دهید، جوانب آن را بسنجید، تحقیق کنید، مشورت کنید، سپس اگر به این نتیجه رسیدید که انجام‌دادنش بهتر است، انجام دهید و اگر به این نتیجه رسیدید که ترک آن بهتر است، آن کار را رها کنید، و […]