کره زمین طلایی. نجوم
مفید و مختصر بخوانید

همه‌چیز درباره قمر در عقرب + تصویرراهنما

قمر در عقرب چیست و چه اهمیتی دارد؟ قمر در عقرب در روایات ائمه معصومین هنگام قمر در عقرب چه کارهایی خوب نیست؟ قمر در برج عقرب یا قمر در صورت فلکی عقرب؟ احکام فقهی قمر در عقرب همۀ ما می‌دانیم که جاذبۀ ماه بر جزر و مدّ دریا اثر می‌گذارد و هرگاه کرۀ ماه […]

مصطلحات احکام و اصطلاحات فقهی
مفید و مختصر بخوانید

برخی از واژگان هم‌معنا و معادل

برخی از واژه‌هایی که تقریبا هم‌معنا بوده و بار معنایی یکسانی دارند: عادت / عادت ماهانه / عادت ماهیانه / حیض / قاعدگی / پریود / مریضی ماهانه دخول / آمیزش / نزدیکی / رابطه جنسی / همخوابی / همبستری / سـکـس / جماع / مجامعت / گاییدن / کردن / مقاربت / مباشرت / […]

مصطلحات احکام و اصطلاحات فقهی
مفید و مختصر بخوانید

معنای حکم وضعی و تکلیفی چیست؟

حکم تکلیفی: فقط به «وجوب و استحباب و اباحه و کراهت و حرمت»، حکم تکلیفی گفته می‌شود. واجب، عملی است که حتماً باید انجام شود. مستحب، عملی است که انجام‌دادنش بهتر است. مباح، عملی است که انجام‌دادن و انجام‌ندادنش مساوی است. مکروه، عملی است که انجام‌ندادنش بهتر است. حرام، عملی است که نباید انجام شود. […]