مهمانی میهمانی رفتن
مفید و مختصر بخوانید

برخی از آداب میهمانی‌رفتن و مهمانی‌دادن (داستان)

آداب معاشرت و رفت‌وآمد و میهمانی و میزبانی در قالب داستان همراهی با میهمان در غذاخوردن بفرما که گفتند و سر سفره نشستیم، بلند شد و رفت داخل آشپزخانه. خانمش شروع کرد به کشیدن غذا و بعد هم تعارف کرد که شروع کنیم. مجبور شدیم بی او شروع به خوردن کنیم. چند لقمه با خجالت […]

سرطان
مفید و مختصر بخوانید

یک بیمار سرطانی چه انتظاری از ما دارد؟ چگونه با او برخورد کنیم؟

با عزیزی که مبتلا به سرطان شده چگونه صحبت کنیم و چطور همدردی کنیم؟ آداب سخن‌گفتن با بیمار سرطانی مراقب باشیم با حرف‌هایی که به خیال خودمان خوب و تسکین‌دهنده است، یک بیمار سرطانی را آزار ندهیم و دلش را نشکنیم و او را در غم و اندوهی چند روزه فرو نبریم! نیازهای واقعی یک […]