تأثیر الیاف مختلف لباس بر سلامت انسان

الیاف طبیعی و مصنوعی به یک تقسیم می‌توان الیاف را این‌گونه تقسیم کرد: الیاف مصنوعی الیاف طبیعی لیف‌های نباتی لیف‌های حیوانی لیف‌های معدنی برای تهیه انواع پارچه، بیشتر از پنبه، کتان، پشم و ابریشم استفاده می‌شود. خواص پارچه‌های کتانی: این پارچه‌ها دارای سطحی صاف و درخشنده‌اند و زودتر از پنبه تمیز می‌شوند؛ لذا در مصر […]