قصه آموزنده بهداشت دهان و دندان

قصه کودکانه پسته اخمو همه پسته‌ها خندان و خوشحال بودن. برای همین خیلی راحت باز می‌شدن؛ اما یکی از پسته‌ها اخمو بود. هیچ‌کس دوست نداشت پسته اخمو رو برداره. وقتی همه پسته‌ها تموم شدن، پسته اخمو تنها توی ظرف باقی مونده بود. بچه شکمو بلاخره دلش آب شد و پسته اخمو رو برداشت. هرچی بهش […]