احکام وضو و غسل
مفید و مختصر بخوانید

غسل جمعه + تصویرراهنما

برترین غسل مستحبی بهترین و برترین غسل مستحبی، غسل جمعه است، تاجایی‌که بعضی از فقهای قدیم باتوجه‌ به برخی از روایات، غسل جمعه رو واجب می‌دونستن! و البته برای مردها تأکید بیشتری شده. غسل جمعه موجب پاکی از گناهان و طهارت معنوی انسان تا جمعۀ بعدی میشه. زمان و ساعت غسل جمعه زمان اصلی غسل […]

احکام وضو و غسل
مفید و مختصر بخوانید

شباهت‌ها و تفاوت‌های غسل با وضو چیست؟

شباهت‌های وضو و غسل هر دو باید با قصد قربت(تقرّب و نزدیکی‌شدن به پروردگار) انجام شوند، پس اگر شخصی برای خنک‌شدن کارهای وضو یا غسل را انجام دهد، طهارت باطنی برایش حاصل نمی‌شود. به‌زودی… تفاوت‌های وضو و غسل وضو و غسل و تیمم، سه راه برای به‌دست‌آوردن طهارت باطنی و معنوی هستند و با یکدیگر […]

آموزش تصویری احکام شرعی، غسل کردن
مفید و مختصر بخوانید

آموزش احکام غسل جنابت + تصویرراهنما

مراحل غسل‌کردن ترتیبی در غسل‌های ترتیبی، مراحل زیر به‌ترتیب باید انجام شود: نیت: یعنی در دل قصد می‌کنم که می‌خواهم غسل جنابت یا جمعه یا حیض یا… بکنم. به‌زبان‌آوردنِ نیت لازم نیست؛ بلکه همین مقدار که در دل می‌دانم دارم فلان‌غسل را انجام می‌دهم کافی است. انسان می‌تواند چند غسل را با هم نیت کند […]